Skip to main content

II Otwarta Wystawa Modelarska „Skrzydlatek Open” Racibórz 2023

REGULAMIN
RACIBÓRZ 24-25.06.2023

1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
24-25.06.2023 Raciborskie Centrum Kultury ul. Chopina 21 w Raciborzu

2. ORGANIZATORZY
– Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze „Skrzydlaty Racibórz”
– Raciborskie Centrum Kultury
– Muzeum Racibórz
– Miasto Racibórz
Patronat Honorowy nad II edycją Wystawy modelarskiej „Skrzydlatek Open” objął Dyrektor Muzeum w Raciborzu  Pan Romuald Turakiewicz

3. RODZAJ ZAWODÓW
Wystawa modelarska, połączona z konkursem dla dzieci. Konkurs ma charakter otwarty. Jest przeznaczony dla modelarzy, indywidualnych oraz zrzeszonych w różnych organizacjach i modelarniach.

4. CELE KONKURSU
– Popularyzacja modelarstwa jako interesującej formy rozwijania zainteresowań techniczno-      historycznych wśród dzieci, młodzieży a także dorosłych
– Promowanie modelarstwa, jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu
– Sposób aktywizacji młodzieży w takiej formule
– Rozpowszechnienie zainteresowania nauką, techniką i historią
– Integracja środowiska modelarskiego z regionu
– Wymiana doświadczeń związanych z modelarstwem kartonowym i plastikowym
– Promocja miasta

5. KLASY MODELI  dla karton – K     plastik – S
G – Pojazdy gąsienicowe                        G – Pojazdy gąsienicowe
K – Pojazdy kołowe                                 K – Pojazdy kołowe
P – Pojazdy szynowe                               P – Pojazdy szynowe
S – Samoloty i śmigłowce                       S – Samoloty i śmigłowce
R – Rakiety i SF                                      R – Rakiety i SF
O – Okręty i statki                                   O – Okręty i statki
B – Budowle i Dioramy                          B – Budowle i Dioramy
F – Figurki i Postacie                               F – Figurki i Postacie
Konkurs rozegrany zostanie w kategoriach wiekowych:
– skrzat (zawodnicy urodzeni w latach 2015 i później)
– młodzik (zawodnicy urodzeni w latach 2010-2014)
– junior (zawodnicy urodzeniu w latach 2007-2009)
Mile widziany będzie udział seniorów w poszczególnych klasach. Modele będą wystawione w formie pozakonkursowej, lecz  uwzględniane przy przyznawaniu nagród specjalnych.

6. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
W konkursie uczestniczyć może modelarz z własnoręcznie wykonanym modelem. Każdy modelarz może wystawić dowolną ilość modeli w danej klasie. W klasyfikacji będzie uwzględniony najlepszy model jednego uczestnika w danej klasie. Kolejne miejsce zajmie najwyżej oceniony model następnego modelarza. Klasy ze względu na ilość zgłoszeń mogą być modyfikowane. Modele ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Kryterium oceny to „podoba się”, „nie podoba się”.
Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia modeli oraz Uczestników.

7. ZGŁASZANIE MODELI DO KONKURSU
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez internet lub karty uczestnika na miejscu w pierwszym dniu wystawy w godz 9:00-13:00. Formularz zgłoszenia uczestnictwa przez internet do wypełnienia na naszej stronie:  http://skrzydlaty-raciborz.pl. w zakładce Klub Skrzydlatka. Karty do modeli zgłoszonych przez Internet zostaną wypisane przez organizatorów.
Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacja regulaminu oraz faktu przetwarzania danych osobowych przez organizatora dla potrzeb przeprowadzenia konkursu i wystawy.

8. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA W KONKURSIE
W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy. Warunkiem przyznania nagrody, wyróżnienia jest udział w danej klasie co najmniej dwóch uczestników oraz trzech modeli. Przewidywane są również nagrody specjalne ufundowane przez organizatorów oraz potencjalnych darczyńców, a także upominki dla seniorów, którzy zechcą wzbogacić wystawę swoimi pracami. Odbiór nagród, wyłącznie osobisty lub poprzez opiekuna-instruktora.

9. NAGRODY SPECJALNE
    • Nagroda specjalna za najciekawszy model budowli sakralnej i nie tylko
    • Nagroda specjalna „Skrzydlatka” za „najfajnisty” modelu samolotu wśród skrzatów
    • Nagroda specjalna za najbardziej poetycki model
    • Nagroda specjalna dla najmłodszej uczestniczki wystawy
    • Nagroda specjalna dla najmłodszego uczestnika wystawy
    • Nagroda publiczności

10. PROGRAM WYSTAWY
24.06.2023 (sobota):  
9:00-13:00 – przyjmowanie modeli
13:00-17:00 – otwarcie i zwiedzanie wystawy
14:00-16:00 – ocena modeli
25.06.2023 (niedziela):
9:00-13:30 – zwiedzanie wystawy
13:30 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
ok. 14:30 – zakończenie wystawy i odbieranie modeli
Istnieje możliwość przywiezienia modeli w piątek 03.06.2022 po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem.

11. INNE
Uczestnictwo w II edycji wystawy modelarskiej „Skrzydlatek Open” jest jednoznaczne z wyrażeniem, zgody na udostępnienie imienia i nazwiska przez startującego uczestnika lub przez rodzica, opiekuna prawnego, na potrzeby organizatora związane wyłącznie z przeprowadzeniem wystawy i jej promocji.
W trakcie trwania wystawy i konkursu mogą być kręcone filmy i robione zdjęcia. Uczestnicy zezwalają na utrwalanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz wykonanych prac w celu promocji modelarstwa, oraz samej wystawy.
Ewentualny nocleg prosimy zabezpieczyć we własnym zakresie.

12. PARTNERZY I FUNDATORZY NAGRÓD

Muzeum w Raciborzu

Biblioteka Miejska w Raciborzu

Punkt informacji Turystycznej „Visit” w Raciborzu

OSiR Racibórz

Producent modeli plastikowych firma „ARMA Hobby” z Warszawy

 Producent modeli plastikowych firma „FLY” z Dolni Lutyně /Czechy/

Sklep modelarski „AML” z Orlovă- Lutyně /Czechy/

 Sklep modelarski „KS-Models” z Częstochowy

Wydawnictwo „Stratus”

Wydawnictwo „Świat z Kartonu” z Tarnowskich Gór

Modelarnia „sieLata” z Jaworzna

 Firma handlowa „Tonex” z Kędzierzyna- Koźla

 MIESZKO S.A.

Pan Grzegorz Nowak – autor książek i projektant modeli kartonowych

Kwiaciarnia Krystyna z Tworkowa

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
Kontakt:
tel. +48 882 159 188
e-mail: beracz.andrzej@gmail.com

Zapraszamy do rejestracji

Formularz do rejestracji modeli przez internet: KLIK