Skip to main content

ŚWIĘTO LATAWCA 2018

 

image001

 

REGULAMIN

Miejskich Zawodów Latawców o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz

szkół podstawowych, gimnazjów i placówek wychowawczych

 1. Organizatorzy:

Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze „SKRZYDLATY RACIBÓRZ”

 1. Cel zawodów:
  • Szerzenie kultury technicznej, popularyzacja lotnictwa i modelarstwa wśród dzieci i młodzieży
  • Szlachetna rywalizacja sportowa, wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami zawodów
 2. Termin i miejsce zawodów:
  Zawody zostaną rozegrane w Raciborzu, przy ul. Adamczyka na terenie Parku Modelarskiego (za nowym Zakładem Poprawczy) w dniu 06.10.2018 r. o g. 10.00 (w przypadku złych warunków atmosferycznych zostanie uzgodniony nowy termin rozegrania zawodów).
 3. Kategorie latawców:
  Zawody zostaną rozegrane w dwóch kategoriach:

  • Latawce płaskie – nie tworzące sztywnej bryły przestrzennej, posiadające jedną płaszczyznę nośną, mogą posiadać ustatecznienie w postaci ogona.
  • Latawce skrzynkowe – mogą posiadać dowolną ilość płaszczyzn nośnych i mogą tworzyć dowolne formy przestrzenne, nie mogą posiadać ustatecznienia w postaci ogona lub innych elementów elastycznych związanych z latawcem a spełniających rolę statecznika.
 4. Uczestnictwo:
  W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz podopieczni placówek wychowawczych.
 5. Przepisy techniczne i startowe:
  • Każdy zawodnik może demonstrować w danej kategorii tylko jeden latawiec.
  • Zawodnikom nie wolno między sobą wymieniać ani pożyczać latawców lub innych części pod rygorem dyskwalifikacji
  • Zabrania się stosowania drutów i linek metalowych jako uwięzi.
  • Wszystkie przedmioty, które będą odłączane od latawca w locie muszą być wyposażone w elementy hamujące (wstęgi lub spadochrony)
  • Zaleca się umieszczenie na latawcach elementów dekoracyjnych
 6. Punktacja:
  Przed rozpoczęciem lotów komisja sędziowska dokona przeglądu latawców zgłoszonych do zawodów i wystawi oceny za:

  • Stopień trudności, ciekawe rozwiązania techniczne – 0-10 pkt.
  • Technologia wykonania, staranność – 0-10 pkt.
  • Dodatkowe urządzenia uatrakcyjniające lot latawca (zrzut, spadochronu, ulotek, itp.), możliwość składania latawca do transportu – 0-10 pkt.

Podczas lotu oceniana będzie poprawność (stateczność) i wysokość lotu:

 • Lot latawca spokojny, stateczny – 20 pkt.
 • Lot latawca niestateczny np. holendrowanie – 10 pkt.
 • Latawiec nie wzniesie się – 0 pkt.

W przypadku identycznej liczby punktów o miejscu rozstrzygają punkty uzyskane za ocenę statyczną w/g kolejności ich zamieszczenia.

 1. Punktacja końcowa:
 • Punktację indywidualną ustala się na podstawie sumy punktów uzyskanych przez danego zawodnika.
 • Przy starcie zawodnik może mieć pomocników, jednakże zawodnik musi osobiście holować swój latawiec.
 • Latawiec wykonany fabrycznie otrzyma tylko ocenę za lot, zero za wykonanie.
 • Komisja będzie oceniała tylko prace indywidualne.
 1. Konkurencja wysokościowa:
  Po zakończeniu indywidualnych lotów, zostanie rozegrany konkurs wysokościowy polegający na wypuszczeniu latawce na możliwie najwyższy pułap lotu. Zawodnicy, których latawce osiągnęły najwyższy pułap lotu otrzymują dodatkowe specjalne nagrody.
 2. Nagrody:
  Zdobywcy czołowych miejsc otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
 3. Przepisy ogólne:
  Wszystkich zawodników obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu. Niewłaściwa postawa sportowa może spowodować wykluczenie z zawodów. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja sędziowska zawodów.
 1. Organizator zapewnia listewki oraz pomoc przy budowie latawca. Pozostałe materiały zgłaszający organizuje sobie sam (pokrycie – papier, folia, sznurek, bibuła).

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Zgłaszam swój udział w zawodach organizowanych przez Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze

6 października 2018 r.

 1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Nazwa szkoły i klasa: ……………………………………………………………………………………………………………………….
 3. Rodzaj latawca (płaski/skrzynkowy): ………………………………………………………………………………………………..
 4. Imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela, rodzica): ……………………………………………………………………………….
 5. Adres e-mail do kontaktu: ……………………………………………………………………………………………………………….
 6. Rodzaj latawca (płaski, skrzynkowy, inne): ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

(data i podpis zawodnika)

Wypełnioną kartę należy przesłać na adres mailowy:

modelpiotrek@poczta.onet.pl

lub

mlysakowski@poczta.onet.pl

 

 

Zaproszenie „RACIBÓRZ CUP” w F3K

I Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców klasy F3K  „RACIBÓRZ CUP”

B I U L E T Y N organizacyjno-sportowy:

 1. TERMIN ZAWODÓW: 22 wrzesień 2018 r.
 2. KONKURENCJE F3K: dla Seniorów i Juniorów.
 3. MIEJSCE ZAWODÓW: „PARK MODELARSKI RC”, ul. Adamczyka.
 4. WSPÓŁRZĘDNE GPS MIEJSCA ZAWODÓW: 080407, 18.236147
 5. ORGANIZATOR: Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze Skrzydlaty Racibórz.
 6. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  – Zawody o charakterze otwartym, nie wymaga się posiadania licencji Aeroklubu Polskiego.
  – Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mlysakowski@poczta.onet.pl w terminie do 19 września br.
  – Dane do zgłoszenia: imię i nazwisko, junior/senior, używana częstotliwość.
 7. OPŁATY STARTOWE (podczas rejestracji):
  –  Seniorzy – 20 zł
  –  Juniorzy – 10 zł
 8. KIEROWNICTWO I OBSŁUGA ZAWODÓW:
  –  Marek Łysakowski
  –  Piotr Skrzypek
 9. SEKRETARIAT ZAWODÓW:
  –  Kierownik Sekretariatu – Magdalena Skrzypek
 10. REGULAMINY:
  Zawody rozegrane zostaną zgodnie z przepisami Kodeksu FAI oraz Zasadami Organizacji Zawodów Modelarskich Aeroklubu Polskiego – linki do aktualnych regulaminów podane są na stronie AP.
 11. NAGRODY:
  – Puchary i dyplomy.
 12. ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE:
  Zawodnicy, pomocnicy i osoby towarzyszące organizują zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.
  Podczas zawodów, będzie zorganizowany catering.
 13. UBEZPIECZENIA:
  – Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody (na zdrowiu i/lub majątkowe) wyrządzone
  przez zawodnika osobom trzecim, w tym także innym uczestnikom zawodów.
  – Zawodnicy oraz wykonawcy pokazów modelarskich zobowiązani są do posiadania polisy OC – jak dla osób
  uczestniczących we współzawodnictwie sportowym.
  – Uczestnicy zawodów (zawodnicy, pomocnicy, sędziowie i obsługa) będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (polisa NNW).
 14. PROTESTY:
  Według przepisów Kodeksu Sportowego FAI .
 15. LISTA ZADAŃ:
  Lista zostanie ogłoszona 21.09.2018.
 16. PROGRAM ZAWODÓW:

         21.09.2018 (Piątek):
               16:00           – Zapisy oraz rejestracja zawodników – loty treningowe.
        22.09.2018 (Sobota):
              9:00             – Rejestracja zawodników cd.
9:30             – Otwarcie zawodów
1000-1600    – Loty konkursowe
16:30           – Zakończenie zawodów

Nowe władze

W dniu 26 marca 2018 r. odbyło się zebranie stowarzyszenia, na którym zarząd podsumował swoją dwuletnią kadencję. Jednym z głównych punktów zebrania był wybór nowych władz zarządu stowarzyszenia. Na kolejną dwuletnią kadencję zostały wybrane osoby:

1. Marek Łysakowski    – Prezes Zarządu
2. Maciej Musioł           – Wiceprezes Zarządu
3. Andrzej Ciepły          – Skarbnik

Na zebranie przybyło 10 osób.

Ferie z OSiR-em

     W dniach 03.02.2018 roku odbyły się zawody modeli samochodów RC w ramach akcjiImpreza została zorganizowana w hali sportowej Arena Rafako. Zawody zostały rozegrane na torze ułożonym na parkiecie hali sportowe i był przeznaczone dla modeli zdalnie sterowanych i stanowiły aktywizację dzieci poprzez zabawę i rywalizację z modelami zdalnie sterowanymi. W imprezie tej aktywnie uczestniczyło kilkudziesięcioro dzieci, którzy wraz z rodzicami brali czynny udział w rywalizacji walcząc jak najszybszy przejazd. 

Trzeba przyznać, że każdy znalazł tu coś dla siebie, od zdalnie sterowanych modeli samochodów, przez zdalnie sterowane quady, po modele latające na dronach skończywszy!
    Z tego miejsca chcieliśmy serdecznie podziękować organizatorom za zaproszenie nas, za to że mogliśmy włączyć się do zabawy i wszystkim uczestnikom dostarczyć dodatkowych pozytywnych emocji.
    Gratulacje dla wszystkich uczestników za osiągnięte rezultaty oraz fantastyczne opanowanie modeli samochodów RC, które do najłatwiejszych nie należą. Również słowa uznania należą się dla samych organizatorów, promujących aktywne formy spędzania wolego czasu oraz pokazujący w sposób bardzo wyraźny, że świetna zabawa to nie tylko gry komputerowe. Czasami warto wyjść z domu, spotkać się z rówieśnikami i poczuć odrobinę emocji płynących z niezobowiązującej rywalizacji wspaniałymi zdalnie sterowanymi modelami.
maly.

20180203_105726(1) 20180203_105514(1) 20180203_105740(1) 20180203_105528(1)

Ubezpieczenie 2018

Przedstawiam ubezpieczenie OC osób eksploatujących modele lotnicze za szkody wobec osób trzecich:

1)  Ubezpieczenie zbiorowe bezimienne.

2)  Z rozszerzeniem o szkody wzajemne, wyrządzone miedzy członkami sekcji.

3)  Ilość członków sekcji – ok. 30 osób.

4)  Ubezpieczeni członkowie sekcji posiadający własne modele lotnicze o masie całkowitej nie       przekraczającej 20 kg.

5)  Z rozszerzeniem o zawody i pokazy.

6) OWU Polisy w załączniku.

 

POLISA 2018 (1)owu OC (1)