Skip to main content

ŚWIĘTO LATAWCA 2018

 

image001

 

REGULAMIN

Miejskich Zawodów Latawców o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz

szkół podstawowych, gimnazjów i placówek wychowawczych

 1. Organizatorzy:

Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze „SKRZYDLATY RACIBÓRZ”

 1. Cel zawodów:
  • Szerzenie kultury technicznej, popularyzacja lotnictwa i modelarstwa wśród dzieci i młodzieży
  • Szlachetna rywalizacja sportowa, wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami zawodów
 2. Termin i miejsce zawodów:
  Zawody zostaną rozegrane w Raciborzu, przy ul. Adamczyka na terenie Parku Modelarskiego (za nowym Zakładem Poprawczy) w dniu 06.10.2018 r. o g. 10.00 (w przypadku złych warunków atmosferycznych zostanie uzgodniony nowy termin rozegrania zawodów).
 3. Kategorie latawców:
  Zawody zostaną rozegrane w dwóch kategoriach:

  • Latawce płaskie – nie tworzące sztywnej bryły przestrzennej, posiadające jedną płaszczyznę nośną, mogą posiadać ustatecznienie w postaci ogona.
  • Latawce skrzynkowe – mogą posiadać dowolną ilość płaszczyzn nośnych i mogą tworzyć dowolne formy przestrzenne, nie mogą posiadać ustatecznienia w postaci ogona lub innych elementów elastycznych związanych z latawcem a spełniających rolę statecznika.
 4. Uczestnictwo:
  W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz podopieczni placówek wychowawczych.
 5. Przepisy techniczne i startowe:
  • Każdy zawodnik może demonstrować w danej kategorii tylko jeden latawiec.
  • Zawodnikom nie wolno między sobą wymieniać ani pożyczać latawców lub innych części pod rygorem dyskwalifikacji
  • Zabrania się stosowania drutów i linek metalowych jako uwięzi.
  • Wszystkie przedmioty, które będą odłączane od latawca w locie muszą być wyposażone w elementy hamujące (wstęgi lub spadochrony)
  • Zaleca się umieszczenie na latawcach elementów dekoracyjnych
 6. Punktacja:
  Przed rozpoczęciem lotów komisja sędziowska dokona przeglądu latawców zgłoszonych do zawodów i wystawi oceny za:

  • Stopień trudności, ciekawe rozwiązania techniczne – 0-10 pkt.
  • Technologia wykonania, staranność – 0-10 pkt.
  • Dodatkowe urządzenia uatrakcyjniające lot latawca (zrzut, spadochronu, ulotek, itp.), możliwość składania latawca do transportu – 0-10 pkt.

Podczas lotu oceniana będzie poprawność (stateczność) i wysokość lotu:

 • Lot latawca spokojny, stateczny – 20 pkt.
 • Lot latawca niestateczny np. holendrowanie – 10 pkt.
 • Latawiec nie wzniesie się – 0 pkt.

W przypadku identycznej liczby punktów o miejscu rozstrzygają punkty uzyskane za ocenę statyczną w/g kolejności ich zamieszczenia.

 1. Punktacja końcowa:
 • Punktację indywidualną ustala się na podstawie sumy punktów uzyskanych przez danego zawodnika.
 • Przy starcie zawodnik może mieć pomocników, jednakże zawodnik musi osobiście holować swój latawiec.
 • Latawiec wykonany fabrycznie otrzyma tylko ocenę za lot, zero za wykonanie.
 • Komisja będzie oceniała tylko prace indywidualne.
 1. Konkurencja wysokościowa:
  Po zakończeniu indywidualnych lotów, zostanie rozegrany konkurs wysokościowy polegający na wypuszczeniu latawce na możliwie najwyższy pułap lotu. Zawodnicy, których latawce osiągnęły najwyższy pułap lotu otrzymują dodatkowe specjalne nagrody.
 2. Nagrody:
  Zdobywcy czołowych miejsc otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
 3. Przepisy ogólne:
  Wszystkich zawodników obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu. Niewłaściwa postawa sportowa może spowodować wykluczenie z zawodów. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja sędziowska zawodów.
 1. Organizator zapewnia listewki oraz pomoc przy budowie latawca. Pozostałe materiały zgłaszający organizuje sobie sam (pokrycie – papier, folia, sznurek, bibuła).

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Zgłaszam swój udział w zawodach organizowanych przez Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze

6 października 2018 r.

 1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Nazwa szkoły i klasa: ……………………………………………………………………………………………………………………….
 3. Rodzaj latawca (płaski/skrzynkowy): ………………………………………………………………………………………………..
 4. Imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela, rodzica): ……………………………………………………………………………….
 5. Adres e-mail do kontaktu: ……………………………………………………………………………………………………………….
 6. Rodzaj latawca (płaski, skrzynkowy, inne): ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

(data i podpis zawodnika)

Wypełnioną kartę należy przesłać na adres mailowy:

modelpiotrek@poczta.onet.pl

lub

mlysakowski@poczta.onet.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *